Serc
Momenteel ben je hier:Serc/Zeeland

Zeeland

Feiten over Zeeland

 

Er is veel bekend over het verleden van Zeeland. Bijvoorbeeld dat de provincie in de Romeinse tijd een knooppunt van handelswegen is. Dat Zeeland eeuwen lang een twistappel tussen de graven van Holland en die van Vlaanderen is. Dat men daar aan het begin van de 16e eeuw rampzalige overstromingen meemaakt, maar aan het einde daarvan daar een glorieus tijdperk beleeft.

Ook is bekend dat het rond 1800 niet goed gaat met de steden, maar dat het platteland bloeit als nooit tevoren. Dat de provincie in de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw een economische inhaalslag maakt.

De hoofdstad van Zeeland is Middelburg.

 

Het bewaren van de Zeeuwse geschiedenis is belangrijk!

De ene gemeentelijke herindeling na de andere laat ons op termijn al die namen vergeten die toch hebben bijgedragen aan onze geschiedenis. Welk kind kent straks nog het dorp (of althans de naam er van) waar zijn grootouders of zelfs ouders zijn geboren en opgegroeid.

We willen dan ook een oproep plaatsen aan mensen met gevoel voor historie en cultuur om een bijdrage te leveren aan deze website waar we van iedere plaats, ieder gehucht (hoe klein of onbetekenend ook) de geschiedenis willen optekenen zodat deze niet verloren gaat.

Nu zijn er nog mensen met ouder fotomateriaal dat nu nog ingescand kan worden. Nu zijn er nog mensen met verhalen over hoe het was.

En als we nu de geschiedenis niet vastleggen zal over 30 jaar niemand meer weten waar Colijnsplaat lag, waar Biezelinge bekend mee werd en wat er in Sint Philipsland allemaal te doen was.

We zoeken dus mensen die op vrijwillige basis mee willen werken aan het tot stand komen van een stukje geschiedenis dat voor altijd bewaard blijft. Om hier aan mee te werken hoeft u geen extreme computervaardigheden te hebben en  als het u wat lijkt reageer dan via het onderstaande antwoordformulier. Ook scholen uit de regio mogen reageren als ze bijvoorbeeld een project klassikaal of met de hele school willen aanpakken. Is dat niet de leukste geschiedenisles die er is?

geschiedenis friesland